1. Usaldusväärse müüja ostugarantiiostugarantii

Antud garantiimärgis ja sertifikaat väljastatakse lihtsustatud korras kauplejale, kes peab vastama vähemalt kahele sobivusnõudele:
a) Kaupleja peab pakkuma tarbijale vähemalt 6 kuulist ostugarantiid ja Kaupleja ostukohas peab olema tarbija jaoks nähtavalt ja loetavalt ostugarantii tingimused ja need peavad vastama EV seadustele ning tarbijakaitse nõuetele. Ostutingimuste vastavust kontrollib sõltumatu Ostugarantii ekspert.
b) Kauplejal ei tohi esineda regulaarseid tarnehäireid, maksehäireid, kvaliteedinõuetele mittevastavusi ega võlgnevusi oma klientide ees. Tingimustele vastavust kontrollib Ostugarantii ekspert.

PS! Ostugarantii kontrollib jooksvalt ka juba väljastatud sertifikaatidega kauplejate vastavust sobivusnõuetele. Kui peale sertifikaadi väljastamist peaks ilmnema kauplejal olulisi nõuete rikkumisi, siis on Ostugarantiil õigus koheselt sertifikaat tühistada ja nõuda garantiimärgise kasutamise lõpetamist.

2. Turvalise müügikoha garantiiturva1

Turvalise müügikoha sertifikaat väljastatakse kauplejale, kes vastab lisaks Usaldusväärse müüja ostugarantii sobivusnõuetele lisaks ka täiendavatele vastavusnõuetele. Täiendavad vastavusnõuded leiad SIIT.

Ostugarantii pakub selle garantii väljastamisega tarbijatele täiendavat osturiskide vähendamise garantiid, kui ost sooritatakse kehtivat Ostugarantii sertifikaati omavast ostukohast. Probleemide või pretensioonide korral pakume abi selle kiireks lahendamiseks. Tänu sellisele täiendavale garantiile saavad kliendid oste sooritada peaaegu riskivabalt.

PS! Ostugarantii kontrollib jooksvalt ka juba väljastatud sertifikaatidega kauplejate vastavust sobivusnõuetele. Kui peale sertifikaadi väljastamist peaks ilmnema kauplejal olulisi nõuete rikkumisi, siis on Ostugarantiil õigus koheselt sertifikaat tühistada ja nõuda garantiimärgise kasutamise lõpetamist.

3. Turvalise makse garantiiturva3

Turvalise makse sertifikaat väljastatakse kauplejale, kelle maksesüsteem vastab EV seadustest tulenevatele nõuetele ja makse tarkvarast tulenevate tehnilise vastavuse nõuetele ning kelle maksekeskkonnas on välja toodud nähatavalt ja loetavalt isikuandmete kaitse info, garantiitingimused, maksevõimaluste info ja kauba tagastamise info. Maksesüsteemi vastavust kontrollib Ostugarantii ekspert.

Turvalise makse garantii pakub ostjale kindla teadmise, et antud ostukohast ostmine on turvaline ja kontrollitud vastava kvalifikatsiooniga ekspertide poolt. Makseprotsessi kontrolli teostajad on IT hariduse ja mitmeaastase kogemusega spetsialistid, kelle töömeetodeid võib usaldada.

PS! Ostugarantii kontrollib jooksvalt ka juba väljastatud sertifikaatidega kauplejate vastavust sobivusnõuetele. Kui peale sertifikaadi väljastamist peaks ilmnema kauplejal olulisi nõuete rikkumisi, siis on Ostugarantiil õigus koheselt sertifikaat tühistada ja nõuda garantiimärgise kasutamise lõpetamist.

4. Turvalise tarkvara garantiiturva2

Turvalise tarkvara sertifikaat väljastatakse kauplejale, kelle ostukohas või veebilehel kasutatav baastarkvara vastab EV seadustest ja tarbijakaitse vastavusnõuetest tulenevatele tingimustele ning samuti kasutatud tarkvarast tulenevate tehniliste vastavuse nõuetele. Tarkvara vastavust kontrollib Ostugarantii ekspert.

Tihtipeale võib ostu sooritades või kodulehte külastades kaasneda risk, et sellel veebilehel kasutatav tarkvara ei ole piisavalt turvaline või kaasaegne, seepärast pakub ostugarantii lisakaitset ka selliste turvariskide hajutamiseks. Turvalise tarkvara garantiimärki omavatele veebilehtedele paigaldatakse Ostugarantii poolt veebikaitse skript, mis tõstab oluliselt selle veebilehe kaitsevõimet erinevate väliste rünnakute vastu.

PS! Ostugarantii kontrollib jooksvalt ka juba väljastatud sertifikaatidega kauplejate vastavust sobivusnõuetele. Kui peale sertifikaadi väljastamist peaks ilmnema kauplejal olulisi nõuete rikkumisi, siis on Ostugarantiil õigus koheselt sertifikaat tühistada ja nõuda garantiimärgise kasutamise lõpetamist.

 

 

Autoriõigused

Käesoleval lehel olevad garantiimärgid on kaitstud autoriõigustega ja nende kasutamine ilma Ostugarantii loata on keelatud!