Turvalisus ja kindlus müüjalesert3

Ostugarantii sertifikaati omavate ostukohtade omanikud teavad, et nende ostukeskkond on turvaline. Ostugarantiiga liitumiseks ja nõuetele vastavust kinnitava sertifikaadi saamiseks läbitakse põhjalik sobivusaudit. See koosneb mitmetest osadest ja kriteeriumitest, mis puudutavad ettevõtte tegevusajalugu, finantskäitumist, tarnekäitumist ja garantiikäitumist, aga samuti ostukeskkonna analüüsi, maksevahendite kontrolli ning kasutatava tarkvara analüüsimist. Kõik nõuded kontrollitakse lähtuvalt EV seadusaktidest ja muudest tarbijakaitse nõuetest. Analüüs ja sertifitseerimisotsus tehakse üldjuhul 2-3 tööpäeva jooksul. Kui kaupleja vastab kõikidele vastavusnõuetele, väljastab ostugarantii ekspert kauplejale vastava taotletud sertifikaadi ja õiguse garantiimärgise kasutamiseks määratud perioodil.

 

turva123Turvalisus ja kindlus ostjale

Ostugarantii pakub ostu ja makse sooritanud tarbijatele ostugarantiid ehk ostuga seonduvate riskide vähendamist. Nende hulgas on makseprotsessi turvalisus, ostukeskkonna turvalisus, isikuandmete kaitse ja samuti ostukoha omaniku ettevõtte tausta kontroll, mis annab parema kindlustunde ostjale ostu sooritamiseks. Ostukohast, mis on varustatud ostugarantii garantiimärgistega, on turvaline osta. Kõik meiega liitunud ostukohad peavad läbima põhjaliku sobivusauditi, millega me hindame kaupleja vastavust ostugarantii sobivusnõuetele.

 

 

Autoriõigused

Käesoleval lehel olevad garantiimärgid on kaitstud autoriõigustega ja nende kasutamine ilma Ostugarantii loata on keelatud!