amiikoda.ee

Ostugarantii sertifikaat

Ettevõte: Amiikoda OÜ
Domeen: amiikoda.ee
Kontaktid: Roosi 15,
Haapsalu
Väljastatud: 25.07.2019
Kehtiv kuni: 25.07.2021
Klassid: OG, MA
Staatus: KEHTIV
Kinnitus: Kinnitatud
J.Müür,
Ostugarantii juhataja
1. Ostugarantii sertifikaat
1.1. KEHTIV Ostugarantii sertifikaat tähendab lisagarantiid, et märgiga varustatud ostukoha klient saab tellitud kauba või raha tagasi.
1.2. Ostugarantii sertifikaat on dokument, mida kasutatakse kaupleja kvaliteedinõuetele vastavuse määramiseks.
1.3. Turvalise ostukeskkonna sertifikaadi saamiseks läbivad taotlejad põhjaliku sobivusauditi.
1.4. Turvalist ostukeskkonda kinnitav Ostugarantii sertifikaat on elektroonselt väljastatav dokument, mis omistatakse kauplejale peale eduka sobivusauditi läbimist.
2. Protseduur sertifikaadi väljastamiseks:
2.1. Kaupleja esitab taotluse ostugarantii.ee sertifitseerimise osakonda läbi kodulehe vormi.
2.2. Ostugarantii.ee auditi ekspert võtab ühendust kauplejaga.
2.3. Auditi ekspert edastab kauplejale sobivusankeedi ja juhendab, kuidas seda täita.
2.4. Tellimuse alusel ja vastavalt vajadusele külastab ekspert kaupleja müügikohti, vaheladusid ja teisi tegevuskohtasid.
2.5. Sobivusauditi tulemusena fikseeritakse nõuetele vastavus või mittevastavus auditi raportis. Ütluspõhiste tulemuste õigsuse eest vastutab andmeid edastanud kaupleja. Kõik sobivusauditi tulemused kinnitab Ostugarantii auditi ekspert oma allkirjaga.
2.6. Ekspert hindab sobivusauditi tulemusi vastavusnõuetele.
2.7. Sertifitseerimisspetsialist teeb otsuse eksperdihinnangu põhjal sertifkaadi väljastamise või mitte väljastamise kohta.
3. Kahjujuhtumid
3.1. Kaupleja kohta saab esitada kaebuse Ostugarantii kodulehel www.ostugarantii.ee
3.2. Ostugarantii menetleb kõiki juhtumeid koheselt, vastavalt üldtingimustes toodud tähtaegadel.

 

 

Autoriõigused

Käesoleval lehel olevad garantiimärgid on kaitstud autoriõigustega ja nende kasutamine ilma Ostugarantii loata on keelatud!